Ochrana osobných údajov

Som jediným vlastníkom informácií zhromažďovaných v tejto aplikácii. Mám prístup iba k zbieraniu informácií, ktoré mi dobrovoľne poskytnete prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom iného priameho kontaktu a anonymné informácie zozbierané cez Google Analytics. Tieto informácie nebudú ďalej poskytnuté na predaj, prenájom alebo darovanie. Vaše informácie nebudú zdieľané so žiadnou treťou stranou. Aplikácia nemá prístup k vašej galérii a textovým správam. Aplikácia má prístup iba ku kontaktom z dôvodu vyhodnocovania konkrétneho dňa menín danej osoby. Žiadne čísla, mená alebo adresy niesu nikde odosielané alebo inak zneužívané. Stlačením tlačidla 'Pokračovať' súhlasíte so zbieraním anonymných dát, ktoré umožnia zlepšiť moju aplikáciu.

Polityka prywatności

Jestem jedynym właścicielem informacji zebranych w tej aplikacji. Mam dostęp tylko do zbierania informacji, które dobrowolnie przekazujesz mi poprzez e-mail lub do anonimowych informacji zebranych za pośrednictwem analityki Google. Informacje te nie będą sprzedawane ani przekazywane nikomu. Informacje nie będą udostępniane osobom trzecim. Aplikacja nie ma dostępu do biblioteki zdjęć, wiadomości tekstowych. Aplikacja ma tylko dostęp do Twoich kontaktów, aby obliczyć datę imienin Twoich kontaktów i umożliwia kontakt z nimi bezpośrednio przez aplikację. Klikając przycisk "kontynuuj" zgadzasz się również, że mogę zbierać anonimowe dane z tej aplikacji z uwzględnieniem Twoich nawyków użytkownika, raportów o awariach itd., Nie gromadzę żadnych danych osobowych.

Privacy Policy

I’m the sole owner of the information collected on this app. I only have access to collect information that you voluntarily give me via email or anonymous information collected through Google analytics. These information will not be sold or given to anyone. Your information will not be shared with any third party. The application is not accessing your photo library, your text messages. Application only has access to your contacts in order to calculate date of name day of your contacts, and allowing you to contact them directly through the application. By clicking 'proceed' you also agree that I can collect anonymous data from this application considering your user habits, crash reports and so on, no personal data are collected.